AU - KULTIVAČNÝ AGREGÁT

A - základ:
  • klietkový predný valec (320 mm) v predných štyroch radoch zubov 32x12
  • dva zadné ozubené valce (320 mm), kultivátory s traktorovou vlečkou
  • predný strunový valec
  • štyri rady zubov 32 x 12 mm alebo 45 x 10 mm
  • dva rady ozubených valcov
C - voliteľné vybavenie:
  • Dvojité traktorové kultivátory
  • Verzia Lights 2022