Valec s profilom C

A - základ:
  • Hriadeľ postavený z profilov v tvare písmena C sa vyznačuje jednou jedinečnou vlastnosťou: profily sa počas prevádzky naplnia zeminou, čo chráni krúžky a predlžuje ich životnosť. Prstence nezasahujú do pôdy s veľkou plochou. Hlavnú kontaktnú plochu s obrábaným pásom tvoria tesniace pôdne prstence, ktoré chránia pole pred vznikom povrchovej zhutnenej vrstvy. Každý z prstencov tvoriacich hriadeľ pracuje nezávisle od osi. Hriadeľ je k dispozícii v dvoch verziách: jednoduchej alebo dvojitej. V tandemovej verzii sa krúžky navzájom prepletajú a poskytujú ešte lepší účinok drobenia uvalcovanej pôdy. Valec umožňuje optimálnu prípravu poľa na sejbu, je tiež ideálny na mulčovanie.
  • Hmotnosť hriadeľa pri 3 metroch v tandemovej verzii - 490 kg.