FALCON-E

A - základ:
  • Dvojdisková výsevná sekcia (Ø 390 mm) s mechanickým pohonom
  • pohon vákuovým ventilátorom s vývodovým hriadeľom a výsev na báze vákua
  • vákuový manometer
  • primárny počítač
B1 - Povinné vybavenie
  • 400 x 115 výsevných kolies
B2 - Povinné vybavenie
  • lisovacie kolesá na výsevnej sekcii 310 x 25
  • lisovacie kolesá na výsevnej sekcii 325 x 50
C - Voliteľná výbava:
  • hydraulické značkovače s hydraulickou ochranou
  • nádrž na hnojivo 1200 l + dvojdisková radlica na hnojivo