PJR - JEDNORADLIČNÝ PLUH S OCHRANOU PRUŽÍN

Základné vybavenie
 • Všetky pracovné elementy sú vyrobené z bórovej ocele, kalenej
 • Plné, otvorené alebo XL pluhy
 • Šírka pluhu: 35, 40, 45, 50 cm
 • Rám-profil: 140 x 100 mm
 • Priestor pod rámom 76 cm
 • Pružinová ochrana proti kameňom
 • V štandarde lemiesy 18" s dlátami
 • Rozostup pluhov 85 cm alebo 100 cm
 • Rezací prístroj nad pluhom
Voliteľné vybavenie
 • Diskový rez verzia 2019
 • Rezací nôž 1 ks.
 • Predlžovacie lišty pluhu na 1 pluh (nedostupné s otvorenými pluhmi)
 • Sada predpluhov s obyčajným pluhom na celý pluh verzia 2017
 • S obyčajným pluhom
 • S pluhom na kukuricu na celý pluh verzia 2017 (nedostupné s diskovým rezom)
 • Dodatočný pluh, pružinová ochrana, plný pluh
 • Dodatočný pluh, pružinová ochrana, otvorený pluh
 • Dodatočný pluh, pružinová ochrana, XL pluh