Prizmatický valec

A - základ:
  • Prizmatický profil hriadeľa bol vytvorený špeciálne na predsejbovú kultiváciu. Tvar zubov minimalizuje prilepenie pôdy, čo sa prejavuje v optimálnom nakyprení pôdy pre sejbu. Ostré zuby vytvárajú spoľahlivý podklad na ukladanie osiva.