PZ - LÔŽKOVÝ PLUH

A - základ:
  • Všetky pracovné časti sú vyrobené z tvrdenej bórovej ocele
  • uzavretá brázda
  • pracovná šírka 35 cm alebo 40 cm
  • kovové alebo gumové pracovné hĺbkové koleso
  • medzipásový priestor 80 cm alebo 94 cm
  • voľný priestor pod rámom 65 cm alebo 68 cm
  • dlátový tvar čepele
  • kalené radlice
  • strih nad tvarovou doskou