Valec s krúžkom v tvare T

A - základ:
  • Hriadeľ s priemerom 500 mm s vlastnosťami zodpovedajúcimi hriadeľu priezoru, vyrobený z profilov T-krúžku. Zhutňuje pôdu pomocou pásov. Vďaka agresívnemu profilu týchto krúžkov sa výborne osvedčuje na hrboľatých pôdach. Na tomto hriadeli je tiež sekcia dlhých škrabiek, ktoré čistia medziprstencové priestory.
  • Hmotnosť hriadeľa pri šírke 3 metre - 260 kg.